Cookiebeleid en Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is het vanuit de Europese Privacywet noodzakelijk om een privacyverklaring weer te geven op mijn website. Knussellig respecteert jouw persoonsgegevens en recht op privacy. Hieronder lees je precies hoe!

Persoonsgegevens
Knussellig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurd doordat ik gebruik maak van Google Analytics en jullie de mogelijkheid wil bieden om een reactie achter te laten onder de blogs. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Knussellig heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming
persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via maris@knussellig.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Knussellig analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Daarnaast biedt ik de mogelijkheid om reacties achter te laten op mijn blogs, hiervoor vraag ik jouw gegevens om misbruik (bijv. spam) te voorkomen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Knussellig neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Knussellig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Google Analytics: 18-24 maanden

Reacties op blogposts: Zolang het blogartikel online staat. Tenzij jij als schrijver van de reactie zelf besluit deze te verwijderen. Ik zal dan dit verzoek uiteraard inwilligen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Knussellig verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Knussellig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Knussellig gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Knussellig gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties worden aangeboden. Bij jouw eerste
bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Klik hier voor een toelichting
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Knussellig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maris@knussellig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Knussellig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Beveiliging persoonsgegevens
Knussellig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
maris@knussellig.nl